Przejdź do treści
Strona główna » Stacje ładowania na parkingach do końca 2024r.

Stacje ładowania na parkingach do końca 2024r.

  Parking

  Stacje ładowania na parkingach – aktualizacja dotycząca wymogów instalacji.

  Zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wprowadzono nowe przepisy regulujące infrastrukturę ładowania dla pojazdów elektrycznych. Jednym z ważnych wymogów jest instalacja co najmniej jednego punktu ładowania na wybranych parkingach.

  Które parkingi ?

  Konkretnie, dotyczy to wszystkich parkingów, związanych z budynkami niemieszkalnymi, na których znajduje się minimum 20 miejsc parkingowych. Mówimy zatem o wszystkich parkingach mających co najmniej 20 miejsc postojowych i zlokalizowanych m.in. przy sklepach, urzędach, firmach czy hotelach. Ten nowy obowiązek dotyczy terminu do końca 2024 roku.

  Kogo dotyczy ?

  Wymóg ten dotyczy właścicieli, a także zarządców budynków niemieszkalnych.

  Poniżej prezentujemy omawiany zapis ustawy

  Art. 26. 1. W budynkach niemieszkalnych, z którymi związanych jest więcej niż 20 stanowisk postojowych, właściciel lub zarządca budynku, w terminie do dnia 1 stycznia 2025 r., instaluje co najmniej jeden punkt ładowania oraz kanały na przewody i kable elektryczne, aby umożliwić zainstalowanie punktów ładowania na co najmniej 1 na 5 stanowisk postojowych, jeżeli te stanowiska postojowe:
  1) znajdują się wewnątrz budynku lub
  2) przylegają do budynku.

  Stacje ładowania na parkingach to inicjatywa, która ma na celu wspieranie i rozwijanie infrastruktury paliw alternatywnych, zwłaszcza w dziedzinie transportu zeroemisyjnego. Jest to krok w kierunku popularyzacji elektromobilności i zrównoważonej mobilności, wprowadzając większą dostępność punktów ładowania dla użytkowników pojazdów elektrycznych.